Motywujące cytaty

 

Tłumaczenia cytatów:

 

    „Success is what you attract by the person you become.”  

(“Sukces jest czymś, co przyciągasz poprzez to, kim się stajesz.”)

 

    “No one can make you feel inferior without your permission.”

(“Bez Twojego pozwolenia nikt nie może sprawić, że poczujesz się gorszy.”)

 

    “The young do not know enough to be prudent, and therefore they attempt the impossible – and achieve it, generation after generation.”

(“Młodzi nie mają wystarczającej rozwagi i dlatego wyznaczją sobie niemożliwe cele I osiągają je, pokolenie za pokoleniem.”)

 

    “The conventional view serves to protect us from the painful job of thinking.”

(“Konwencjonalny pogląd jest po to, by ochronić nas od bolesnej pracy zwanej myśleniem.”)

 

    “Formal education will make you a living, self education will make you a fortune.”

(“Standardowa edukacja zapewni Ci przeżycie. Samokształcenie – fortunę.”)

 

    “To earn more, you must learn more.”

(“Aby więcej zarabiać musisz się więcej nauczyć.”)

 

    “Give so much time to the improvement of yourself that you have no time to criticize others.”

(“Poświęcaj tyle czasu na ulepszanie siebie, byś nie miał go na krytykę innych.”)

 

    “Your life only gets better, when you get better!”

(“Twoje życie staje się lepsze tylko kiedy Ty stajesz się lepszym.”)

 

    “The poor and middle class work for money. The rich have money work for them.”

(“Biedni I klasa średnia pracują na pieniądze. U bogatych, to pieniądze pracują na swoich właścicieli.”)

 

    “Experience is what you get when you do not get what you want.”

(“Doświadczenie jest czymś, co dostajesz, kiedy nie dostajesz tego, czego chcesz.”)

 

    “The biggest mistake we could ever make in our lives is to think we work for anybody but ourselves.”

(“Największym błędem, jaki możemy kiedykolwiek popełnić w życiu jest myślenie, że pracujemy dla kogokolwiek innego niż dla siebie.”)

 

    “The surest way not to fail is to determine to succeed.”

(“Najpewniejszym sposobem na uniknięcie porażki jest determinacja, by osiągnąć sukces.”)

 

    “Try to become not a man of success, but try rather to become a man of value.”

(“Najpierw postaraj się być wartościowym człowiekiem. Sukces nadejdzie sam.”)

 

    “There is always a philosophy for lack of courage.”

(“Zawsze się znajdzie odpowiednia filozofia do braku odwagi.”)

 

    “Ever company has room for the man who has a definite plan of action which is to the advantage of that company.”

(“W każdej firmie jest miejsce dla kogoś, kto ma wyraźny plan działania, który przyniesie jej korzyść.”)

 

    “It’s not what you have, it’s what you do with what you have.”

(“Liczy się nie to, co masz, ale co robisz z tym, co masz.”)

 

    “It matters not what a person is born, but who they choose to be.”

(“Liczy się nie to, kim ktoś się urodził, ale kim wybrał, by być.”)

 

    “Most mis fortunes are the result of misused time.”

(“Większość nieszczęść jest rezultatem niewłaściwego wykorzystania czasu.”)

 

    “We don’t see things the way they are. We see things the way we are.”

(“Nie widzimy rzeczy takimi, jakimi są. Widzimy je takimi, jakimi my jesteśmy.”)

 

    “Employ your time in improving yourself by other men’s writing so that you shall come easily by what others have labored hard for.”

(“Wykorzystaj czas na doskonalenie się poprzez czytanie dzieł innych ludzi, aby łatwo osiągnąć to, na co oni ciężko pracowali.”)

 

    “The price of excellence is discipline. The cost of mediocrity is disappointment.”

(“Ceną doskonałości jest dyscyplina. Kosztem miernoty – rozczarowanie.”)

 

    “A quitter never wins and a winner never quits.”

(“Poddający się – nigdy nie wygrywa, a wygrywający – nigdy się nie poddaje.”)

 

    “Empty pockets never held anyone back. Only empty heads and empty hearts can do that.”

(“Puste kieszenie nigdy nie powstrzymały nikogo przed podjęciem działania. Mogą to zrobić tylko puste głowy i puste serca.”)

 

    “If you want to go somewhere, it is best to find someone who has already been there.”

(“Jeśli chcesz gdzieś dojść, najlepiej znajdź kogoś, kto już tam doszedł.”)

© 2008 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Załóż własną stronę internetową za darmoWebnode